Bewijsstukken

Aanvraag voor Benodigde bewijsstukken
Activiteitenbijdrage, 1e aanvraag (minimabeleid)
 • Inkomstengegevens 3 maanden voorafgaand van de aanvraag.
Bewindvoering
 • Beschikking van de rechtbank.
 • Nota bewindvoerder.
Maaltijdvoorziening
 • Maandelijkse nota voor uw maaltijdvoorziening.
 • Bewijsstuk dat het noodzakelijk is dat u gebruik maakt van maaltijdvoorziening.
Overblijfgeld
 • Door de school ondertekende presentielijst met daarom vermeld het aantal overblijfuren en de kosten.
 • Bewijsstuk op welke dagen en tijden u een inburgeringscursus volgt.
 • Presentielijst inburgeringscursus.
Peuterspeelzaal
 • Door de school ondertekende presentielijst met daarom vermeld het aantal overblijfuren en de kosten.
 • Bewijsstuk dat de peuterspeelzaal noodzakelijk voor u is. (Waarschijnlijk zal de consulent specifieke stukken aan u opvragen, zodra er meer over uw situatie bekend is).
Rechtsbijstand
 • Civiel toevoeging.
 • Aangeven waarvoor u de advocaatkosten moest maken.
Reiskosten
 • Bewijsstukken van de te maken reiskosten.
 • Inschrijvingsbewijs school (bij reiskosten inburgering of schakelklas).
 • Afsprakenkaart of presentielijst
Overige kosten