#Opladers voor professionals

#Opladers Heerde wil opvoedkundige professionals in de gemeente ondersteunen bij het succesvol omgaan met uitdagingen.

logo opladers betrokkenouders

Dit binnen de volgende thema’s:

  • Gezondheid als basis voor ouder en kind 
  • Gelijke kansen voor ouder en kind 
  • Passende ondersteuning voor ouder en kind 

Samen met onze lokale partners zetten wij ons in voor de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van  0-12 jaar. Hiervoor werken wij samen aan een sterke overlegstructuur in het primair onderwijs en de kinderopvang.  

Wat?

Dat hebben we beschreven in ons jaarprogramma 'Ouderbetrokkenheid voor professionals'. In het jaarprogramma staan ‘inspiratiebijeenkomsten ouderbetrokkenheid’ gepland. Heb jij voor één of meer bijeenkomsten een uitnodiging ontvangen? Meld je dan nog even aan, zodat wij weten dat je komt. Graag tot ziens! 

Het jaarprogramma bekijken

Dat kan via de volgende link:

Jaarprogramma 2024 bekijken

Aanmelden voor de activiteiten

Dat kan met het volgende formulier:

Aanmelden

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Marleen Witteveen, coördinator ouderbetrokkenheid bij Stip. Je kunt haar op de volgende manieren bereiken: