Pesten

Pesten gebeurt overal. Op school of in de buurt. Offline en online. Misschien wordt uw kind gepest. Of misschien pest uw kind een ander kind. Bijvoorbeeld omdat uw kind vroeger zelf gepest is.

Er is verschil tussen plagen en pesten

 • Pesten
  • vaak een groep (de pester en kinderen die meelopen) tegen één kind. 
  • de groep staat sterker dan het slachtoffer.
  • de bedoeling is altijd gemeen en negatief.
  • het slachtoffer voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig.
  • de groep pest het slachtoffer vaak.
 • Plagen
  • is een leermoment. Kinderen leren met elkaar om te gaan. Bijvoorbeeld als ze ruzie hebben.
  • er is geen groep die sterker staat dan het slachtoffer.
  • er is geen blijvende schade.
  • gebeurt niet vaak.

Gevolgen van pesten zijn schadelijk voor slachtoffer en pester

Pesten heeft schadelijke gevolgen. Voor het slachtoffer maar ook voor het kind dat pest. Ook kunnen de gevolgen jaren duren. 

Slachtoffers hebben vaker last van klachten zoals hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid. 

Pesters hebben grotere kans op sociale problemen als ze ouder worden. Bijvoorbeeld gedragsproblemen. Maar pesters hebben ook grotere kans om in de problemen te komen met politie. Het is daarom voor iedereen belangrijk dat pesten stopt.

Hoe herken ik pestgedrag en wat moet ik doen?

Wordt uw kind gepest? Pest uw kind anderen? Is uw kind een meeloper? Of kan uw kind niet goed omgaan met pestgedrag op school of in eigen woonwijk? Er bestaan handreikingen voor het herkennen van en omgaan met pestgedrag. De handreikingen vindt u op de websites onder ‘Handige links’.

Handige links