Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/