Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding. Kwijtschelding betekent dat u de belasting niet, of niet helemaal hoeft te betalen. Om te bepalen of u hiervoor kwijtschelding kunt krijgen, kijken wij naar uw inkomen, vermogen en uitgaven.

Meer informatie op www.heerde.nl