Aanvraagformulieren

De gemeente verwerkt persoonsgegevens, om op basis van haar publiekrechtelijke taak, uw aanvraag of melding te kunnen behandelen. Op www.heerde.nl/privacyverklaring geven wij meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.