Waardering voor mantelzorgers

Wij hebben veel waardering voor mantelzorgers. Mantelzorgers, jong en oud, zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste.

Om onze mantelzorgers te bedanken ontvangen ze een mantelzorgcompliment.

  • Jonge mantelzorgers van 4 tot en met 17 jaar ontvangen het mantelzorgcompliment in de week van de Jonge Mantelzorger. Jaarlijks in juni.
  • Mantelzorgers vanaf 18 jaar ontvangen het mantelzorgcompliment rond de Dag van de Mantelzorg. Jaarlijks in november.

Een mantelzorgcompliment moet wel worden aangevraagd door bijvoorbeeld de zorgvrager, huisarts, leerkracht of werkgever. Via huis-aan-huiskrant De Schaapskooi en deze website informeren we onze inwoners hierover.

Het mantelzorgcompliment 2023 kan van 5 september tot en met 30 september 2023 worden aangevraagd. Meer informatie: Dank jullie wel mantelzorgers!