Chronisch ziek en/of gehandicapt?

Bent u chronisch ziek of gehandicapt en is uw gezamenlijke netto maandinkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen van € 20,00 per maand (€ 240,00 per jaar). Daarbij maakt het niet uit welke zorgverzekering u heeft.

De netto inkomensgrens vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is € 2.060,21 voor gehuwden en samenwonenden en € 1.516,97 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders. Tot de pensioengerechtigde leeftijd is de inkomensgrens € 1.947,22 voor gehuwden en samenwonenden en € 1.363,06 voor alleenstaanden of alleenstaande ouders.

U kunt een aanvraagformulier opvragen via www.Stipheerde.nl. Heeft u al eerder een tegemoetkoming aangevraagd en ontvangen? Dan ontvangt u de tegemoetkoming automatisch in de 1e helft van mei 2023.