Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht

Bijzondere bijstand kunt u alleen aanvragen in het kalenderjaar waarin de kosten zich voordoen. Voor dit jaar is dit dus nog mogelijk. U kunt in principe geen bijzondere bijstand aanvragen met terugwerkende kracht voor kosten uit een vorig jaar.

In individuele gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De volledige tekst van deze beleidsregel vindt u in het document Aanvullende beleidsregels Bijzondere bijstand 2018. Klik hiervoor op de volgende link.

 Aanvullende beleidsregels Bijzondere bijstand