Inkomensgrenzen energietoeslag 2022

Inkomensgrenzen tot de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.256,07
Gehuwden/samenwonend € 1.794,40 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen per maand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering

Leefeenheid Inkomensgrens
Alleenstaande (ouder) € 1.397,27
Gehuwden/samenwonend € 1.892,81 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)