Energietoeslag 2023

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten. Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2023 een eenmalige energietoeslag van € 800,-.

Heeft u eerder al een energietoeslag ontvangen?

En heeft u ook in 2023 een inkomen dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan ontvangt u automatisch een energietoeslag van € 800,-.

Wij betalen de energietoeslag 2023 uit voor 14 november 2023.

Is uw (gezins)inkomen in 2023 gestegen? En heeft u in 2023 een inkomen boven de 120% van de bijstandsnorm dan heeft u geen recht meer op de energietoeslag 2023. Ook als u in 2023 bent verhuisd naar een andere gemeente, ontvangt u niet automatisch een energietoeslag 2023. U moet dan opnieuw een aanvraag doen bij de gemeente waar u nu woont.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u op 14 november 2023 geen uitkering ontvangen?

Dan kunt u een aanvraag indienen. Dat kan tot en met 31 maart 2024.

Energietoeslag 2023 aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

U kunt de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen (pdf, 219kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

 • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
 • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent 21 jaar of ouder en woont in de gemeente Heerde.
 • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen maand lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Bij deze regeling wordt niet gekeken naar uw vermogen. 
 • U bent geen student of scholier.
 • U verblijft niet in een zorg- of verpleeginstelling.

U hoeft niet aan te tonen dat uw energiekosten zijn gestegen. De hoogte van uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Per huishouden wordt de kostendelersnorm toegepast. Dit betekent dat het inkomen van personen van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de aanvrager wonen meetelt. Er zijn een aantal uitzonderingen hierop, die staan in artikel 19a Participatiewet.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Loonstrook over de maand voor deze aanvraag.
 • Uitkeringsspecificatie over de maand voor deze aanvraag.
 • Bij wisselende inkomsten een loonstrook of uitkeringsspecificatie over de 3 maanden voor deze aanvraag.
 • Bij heffingskorting minstverdienende partner: een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting.
 • Bij alimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant.
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift waarop uw naam en IBAN zichtbaar zijn.

Als u geen recente loonstrook of uitkeringsspecificatie heeft, dan mag u ook een kopie van een bankafschrift bijvoegen waaruit de hoogte van uw inkomsten blijkt.

Als het nodig is kunnen we aanvullende informatie of bewijsstukken vragen over uw inkomen.

Wanneer ontvangt u onze beslissing?

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Heeft u een vraag?

Of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met Stip: bel naar 0578 - 69 94 99 of stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl.

Energietoeslag ontvangen?

Dan komt u in aanmerking voor gratis energiebesparende maatregelen. Jouwbespaarhulp help u graag verder. Aanmelden kan eenvoudig via de volgende link: jouwbespaarhulp.nl/aanmeldpagina

Meer informatie