Energietoeslag 2022

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid voor de hoge energielasten en is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen. De hoogte van de energietoeslag is maximaal € 1.300,- per huishouden en wordt eenmalig uitgekeerd. 

De eenmalige energietoeslag 2022 is in mei 2022 automatisch uitbetaald. Voldoet uw huishouden aan de voorwaarden en heeft u geen automatische uitkering ontvangen? Dan kunt u een aanvraag indienen. Dat kan tot en met 30 juni 2023.

In 2023 komt er een nieuwe energietoeslag. Als er meer bekend is over de energietoeslag 2023 leest u dat op deze pagina. U kunt de energietoeslag 2023 dus nog niet aanvragen. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

Energietoeslag 2022 aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord.

U kunt de energietoeslag ook schriftelijk aanvragen (pdf, 219kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Dat kan op de volgende manieren:

 • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
 • Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met het formulierenteam.

Extra energietoeslag

 • Heeft u al eerder een toeslag van € 800,-  ontvangen? U hoeft niets te doen. U ontvangt automatisch het bedrag van € 500,-.
 • Heeft u de toeslag al wel aangevraagd maar nog geen bericht van ons ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf een brief van ons.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent 21 jaar of ouder en woont in de gemeente Heerde.
 • Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen maand lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Bij deze regeling wordt niet gekeken naar uw vermogen. 
 • U heeft deze eenmalige energietoeslag over 2022 nog niet eerder ontvangen.
 • U bent geen student of scholier.
 • U verblijft niet in een zorg- of verpleeginstelling.

U hoeft niet aan te tonen dat uw energiekosten zijn gestegen. De hoogte van uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Per huishouden wordt de kostendelersnorm toegepast. Dit betekent dat het inkomen van personen van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de aanvrager wonen meetelt. Er zijn een aantal uitzonderingen hierop, die staan in artikel 19a Participatiewet.

Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Loonstrook over de maand voor deze aanvraag.
 • Uitkeringsspecificatie over de maand voor deze aanvraag.
 • Bij wisselende inkomsten een loonstrook of uitkeringsspecificatie over de 3 maanden voor deze aanvraag.
 • Bij heffingskorting minstverdienende partner: een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting.
 • Bij alimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant.
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift waarop uw naam en IBAN zichtbaar zijn.

Als u geen recente loonstrook of uitkeringsspecificatie heeft, dan mag u ook een kopie van een bankafschrift bijvoegen waaruit de hoogte van uw inkomsten blijkt.

Als het nodig is kunnen we aanvullende informatie of bewijsstukken vragen over uw inkomen.

Wanneer ontvangt u onze beslissing?

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Heeft u een vraag?

Of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met Stip: bel naar 0578 - 69 94 99 of stuur een e-mail naar info@stipheerde.nl.

Wilt u energie besparen?

De energiecoaches helpen u graag! Energiecoaches zijn enthousiaste vrijwilligers die u ‘aan de keukentafel’ gratis voorlichting geven en met u meedenken over energie besparen en verduurzaming van uw woning. Bent u geïnteresseerd in een afspraak met een energiecoach? Kijk dan eens op heerde-energiek.nl/energiecoach voor het maken van een afspraak.